Diya Nazional20 de diciembre de 2012 / 20 d’abiento 2012
20 horas / 20 oras
Plaza de Aragón / Plaza d’Aragón
Ofrenda de flores y Canto a la Libertad / Ofrenda de flors e Canto á ra Libertá

Anuncios