Florín aragonés del reinado de Juan II / Florín aragonés d'o reinau de Chuan II / Florí aragonès del regnat de Joan II

Florín aragonés del reinado de Juan II / Florín aragonés d’o reinau de Chuan II / Florí aragonès del regnat de Joan II